Subscrib Our YouTube Channel

Mobile Phone Prices In Nigeria - Price Range Less Than 20000 NGN

Fly ERA Nano 2
ERA Nano 2

NGN 17,840
Karbonn A91 Storm
A91 Storm

NGN 17,840
Walton Primo E8i
Walton Primo E8i

NGN 17,840
Lava Iris 30
Lava Iris 30

NGN 17,840
Karbonn Alfa A91 Champ
Alfa A91 Champ

NGN 17,840
Symphony V44
Symphony V44

NGN 17,840
Xiaomi Qin 1s
Xiaomi Qin 1s

NGN 17,840
Walton Primo E9
Walton Primo E9

NGN 17,840
BLU View 1
BLU View 1

NGN 17,840
Nokia 5310 (2020)
Nokia 5310 (2020)

NGN 17,840
Nokia 215 (2020)
Nokia 215 (2020)

NGN 17,840
Nokia 220 4G
Nokia 220 4G

NGN 15,610
ZTE Watch live
ZTE Watch live

NGN 15,610
Nokia 150 (2023)
Nokia 150 (2023)

NGN 14,272
Intex Turbo Selfie Plus
Turbo Selfie Plus

NGN 13,380
Intex Ultra 4000i
Ultra 4000i

NGN 13,380
Intex Eco 102 Plus
Eco 102 Plus

NGN 13,380
Nokia 210
Nokia 210

NGN 13,380
Nokia 150 (2020)
Nokia 150 (2020)

NGN 13,380
Intex Turbo Plus 4G
Turbo Plus 4G

NGN 11,150
Xiaomi Qin 1
Xiaomi Qin 1

NGN 11,150
Lava Prime Z
Lava Prime Z

NGN 11,150
Nokia 130 (2023)
Nokia 130 (2023)

NGN 11,150
Nokia 125
Nokia 125

NGN 10,704
Intex Ultra Selfie
Ultra Selfie

NGN 10,258
Intex Ultra 2400 Plus
Ultra 2400 Plus

NGN 9,812
Intex Eco 106 Plus
Eco 106 Plus

NGN 8,920
Intex Eco Selfie
Eco Selfie

NGN 8,920
Intex Turbo Selfie 18
Turbo Selfie 18

NGN 8,920
Intex Lions G10
Lions G10

NGN 8,920
Nokia 110 4G
Nokia 110 4G

NGN 8,920
Nokia 105 4G
Nokia 105 4G

NGN 6,690