Walton Mobile Prices In India - New Walton Mobile Phone Rates 2023Walton Primo ZX2
Walton Primo ZX2

INR 36,080
Walton Primo ZX3
Walton Primo ZX3

INR 33,620
Walton ZX2 lite
Walton ZX2 lite

INR 28,290
Walton Primo X5
Walton Primo X5

INR 23,780
Walton Primo X4
Walton Primo X4

INR 23,370
Walton ZX2 Mini
Walton ZX2 Mini

INR 21,320
Walton Primo RX9
Walton Primo RX9

INR 16,400
Walton Primo S7
Walton Primo S7

INR 14,760
Walton Primo RX5
Walton Primo RX5

INR 14,760
Walton  Primo RM3s
Walton Primo RM3s

INR 14,760
Walton Primo S5
Walton Primo S5

INR 14,760
Walton Primo NX6
Walton Primo NX6

INR 13,940
Walton Primo S6
Walton Primo S6

INR 12,300
Walton Primo RX8
Walton Primo RX8

INR 12,300
Walton Primo ZX4
Walton Primo ZX4

INR 12,300
Walton Primo RM3
Walton Primo RM3

INR 11,480
Walton R4s
Walton R4s

INR 11,070
Walton Primo H6
Walton Primo H6

INR 10,660
Walton Primo N3
Walton Primo N3

INR 10,660
Walton Primo NF5
Walton Primo NF5

INR 10,660
Walton Primo HM7
Walton Primo HM7

INR 10,660
Walton Primo N4
Walton Primo N4

INR 9,840
Walton RM2 Mini
Walton RM2 Mini

INR 9,020
Walton Primo R5
Walton Primo R5

INR 9,020
Walton Primo R9
Walton Primo R9

INR 9,020
Walton Primo N2
Walton Primo N2

INR 8,200
Walton Primo S8
Walton Primo S8

INR 8,200
Walton Primo H9
Walton Primo H9

INR 7,790
Walton Primo H8
Walton Primo H8

INR 7,380
New Walton Mobile Prices in India
Latest Walton Models
Price India
10,660
12,300
4,100
6,560
6,560
9,020
12,300
5,740