Walton Mobile Prices In India - New Walton Mobile Phone Rates 2021Walton Primo ZX2
Walton Primo ZX2

INR 32,120
Walton Primo ZX3
Walton Primo ZX3

INR 29,930
Walton ZX2 lite
Walton ZX2 lite

INR 25,185
Walton Primo X5
Walton Primo X5

INR 21,170
Walton Primo X4
Walton Primo X4

INR 20,805
Walton ZX2 Mini
Walton ZX2 Mini

INR 18,980
Walton Primo S7
Walton Primo S7

INR 13,140
Walton Primo RX5
Walton Primo RX5

INR 13,140
Walton  Primo RM3s
Walton Primo RM3s

INR 13,140
Walton Primo S5
Walton Primo S5

INR 13,140
Walton Primo S6
Walton Primo S6

INR 10,950
Walton Primo RM3
Walton Primo RM3

INR 10,220
Walton R4s
Walton R4s

INR 9,855
Walton Primo H6
Walton Primo H6

INR 9,490
Walton Primo N3
Walton Primo N3

INR 9,490
Walton Primo N4
Walton Primo N4

INR 8,760
Walton RM2 Mini
Walton RM2 Mini

INR 8,030
Walton Primo R5
Walton Primo R5

INR 8,030
Walton Primo N2
Walton Primo N2

INR 7,300
Walton Primo H9
Walton Primo H9

INR 6,935
Walton Primo H8
Walton Primo H8

INR 6,570
Walton GH6 Plus
Walton GH6 Plus

INR 6,570
Walton Primo H5
Walton Primo H5

INR 6,205
Walton Primo G7
Walton Primo G7

INR 6,205
New Walton Mobile Prices in India
Latest Walton Models
Price India
6,935
8,030
16,060
8,760
5,840
9,490
5,840
6,570